• Русский

Konsultāciju un diskusiju rezultātā izvirzīto tehnisko uzdevumu īstenošanai nepieciešams izveidot projektu,
kurā tiks ņemtas vērā ēku arhitektoniskās un plānošanas īpatnības, piegulošās teritorijas īpatnības un darbības specifika aizsargājamā objektā.

Projektēšanas mērķi un uzdevumi:
* īpašuma drošības un drošuma nodrošināšana;
* prettiesisku darbību novēršana;
* ātra reakcija uz iespējamiem draudiem.

Projektēšana ietver:
* vispārējās apsardzes shēmas un aprīkojuma izvietojuma noteikšana;
* optimāla aprīkojuma izvēle konkrētai situācijai;
* diagrammu, tāmju un specifikāciju sagatavošana.
Mūsu priekšrocības:
* pieredze šajā jomā;
* Individuāla pieeja katram klientam.

Lai saņemtu padomu un aprēķinātu pakalpojumu izmaksas, lūdzu, sazinieties ar mums pa norādītajiem kontaktiem.