• Русский

Monitoringa

Monitorings (objekta stāvokļa novērošana) tiek veikts jebkurā vietā, kur ir pieejams telefons, mobilie sakari vai internets. Ja objektā notiek notikums, kas prasa tūlītēju īpašnieka vai specdienestu reakciju, monitoringa stacijas operators par to informē visus līgumā noteiktos subjektus.

Drošības monitorings ir drošības konsole, kas uzrauga drošības objektus 24/7 režīmā. Trauksmes vai avārijas situācijas gadījumā dispečers, rīkojoties pēc iepriekš noteikta protokola, informē visas par šo objektu atbildīgās personas, ja iespējams, veic trauksmes pārbaudi un nepieciešamības gadījumā nosūta patruļu grupu.

Tehniskā stāvokļa monitorings tiek izmantots, lai kontrolētu avārijas situācijas rūpniecības, saimnieciskās un infrastruktūras objektos. Liela skaita parametru (temperatūra, mitrums, spiediens, ūdens noplūde, gāzes noplūde) kontrole ļauj reaģēt ārkārtas situācijās. Savlaicīga neatliekamās palīdzības dienestu paziņošana ļauj būtiski samazināt un dažos gadījumos novērst bojājumus.

VEGA SERVISS nodrošina monitoringa sistēmu nomu. Lai pieslēgtu dispečeru šādai sistēmai, ir nepieciešams tikai dators, kas savienots ar internetu. Nepieciešamības gadījumā varam nodrošināt dispečercentra pakalpojumus.