© Vega Serviss.
Security systems.
All rights reserved.
Created by ORGanika.lv
2008.-2014.
 
     
 

VIDEONOVĒROŠANA

     
 
 
     
Vispirms videonovērošana – tā ir iespēja reģistrēt un reaģēt uz jebkādiem notikumiem attālumā no teritorijas, kur tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas sistēma ļauj kontrolēt un, pie nepieciešamības, savlaicīgi un pareizi reaģēt uz dažādiem apsardzes notikumiem apsargājamā objektā.

Iespēja no attāluma novērtēt situāciju apsargājamā objektā tieši ir tas veids, ar ko videonovērošanas sistēma atšķiras no citām apsardzes sistēmām. Plašāku video shēmu pielietošana veicina iespēju novērst likumpārkāpumus, atklāt zādzības, atrisināt personāla un darbības (ražošanas) jautājumus. Videonovērošana tiek rekomendēta un izmantota praktiski pie visu veida objektu apsardzes organizēšanas. Videonovērošanas kameru izvēle, to skaits un uzstādīšanas vietas katram apsargājamam objektam ir nosakāma individuāli un saskaņota ar pasūtītāju.

Ja apsargājamā objektā tiek izmantotas videonovērošanas kameras bez apsardzes signalizācijas devējiem (par ko liecina pieredze un prakse), efektivitāte samazinās par 60 – 80%. Savukārt, ja tiek izmantotas videonovērošanas sistēmas kopā ar apsardzes signalizāciju, objekta apsardzes efektivitāte palielinās…

 
     
 

VIDEOVERIFIKĀCIJA

Videoverifikācija – tā ir objektu apsardze ar centrālizēto novērošanas pulti, kura tiek īstenota ar videokameru, kustības devēju vai perimetrālās signalizācijas un videoverifikācijas ierīces palīdzību, apvienojot tos ar monitoringa stacijas programmu.

Bet tagad nedaudz saprotamāk un vienkāršāk...

     
 
 
     

Ir objekts, kuru vajag nosargāt no nelūgtiem viesiem. Objekts (piemērām autoserviss) var sevī iekļaut ne tikai slēgtas telpas, bet arī atklātu teritoriju, kura ir norobežota no tiešas svešas personas iekļūšanas, piemērām – ar žogu. Objektu aprīko ar videokamerām, kuras novēro iespējamās nesankcionētās iekļūšanas vietas no nevēlamām personām. Kamerām ir jāstrādā ar kodētu izejas signālu PAL, lielāko daļu pielietojamās videokamerās ir šie standarti. Teritoriju, kuru novēro katra konkrēta videokamera ir jāaprīko ar kustības devēju vai apsardzes perimetrālo signalizāciju. Kustības devējiem attiecīgi jābūt ar ārējo vai iekšējo pielietojumu. Videokameras un kustības devēji tiek pieslēgti pie videoverifikācijas ierīces, kura tiek uzstādīta apsargājamā objektā. Kad nostrādā attiecīgais kustības devējs uz monitoringa staciju (centrālo novērošanas pulti) tiek noraidīts trauksmes signāls, kas atšķīrās no apsardzes signalizācijas trauksmes signāla. No attiecīgās videokameras caur internetu vai telefona kanālu uz centrālo novērošanas pulti nonāk videoinformācija, kura sevī ietver līdz 250 notikumiem (atsevišķi videokadri) līdz signalizācijas kustības devēja nostrādāšanas, un 250 notikumi vēl pēc kustības devēja nostrādāšanas. Centrālās novērošanas pults operators pēc saņemtās videoinformācijas noskatīšanas pieņem lēmumu par mobilas grupas nosūtīšanu uz apsargājamo objektu.

     
 
 
     
Šāds apsardzes veids pieļauj daudz drošāk un ar mazākiem līdzekļiem veikt objekta apsardzi. Daudzos objektos var likvidēt dārgi izmaksājušās un ne vienmēr efektīvo fizisko (sarga) apsardzi.

Mūsu firma piedāvā dotos pakalpojumus visiem iedzīvotājiem un organizācijām ne tikai Rīgā un Jelgavā, bet visā Latvijas teritorijā. Ja Jūsu objekts neatrodas minētajās pilsētās, mēs nodrošināsim informācijas nodošanu par nesankcionētas iekļūšanu objektā Jūsu uzticības personai vai speciāliem dienestiem un cit. līgumā norādītiem.

 
     
 
ORGANIKA Banner Network
Counter CO.KZ

ORGANIKA Banner Network