© Vega Serviss.
Security systems.
All rights reserved.
Created by ORGanika.lv
2008.-2014.
 
     
 

VIDEO ANALĪTIKA

Novērošanas sistēma ļauj ierakstīt pašreizējo situāciju kameras kadrā, bet negarantē nepārtrauktu, aktīvu sistēmas operatoru novērošanu un brīdināšanu negaidītu situāciju gadījumā. Pēc 12 minūtēm pastāvīgas novērošanas operators parasti mēdz izlaist 45% kustības kameras kadrā. Pēc 22 minūtēm operators mēdz izlaist līdz pat 95% no lietderīgās video informācijas!

Ja jūsu apsardzes uzņēmums norāda pretējo, tad jums tiek melots!

Pārmaiņas ir iespējamas, izmantojot video analīzes intelektuālos algoritmus, tādējādi pasīvās video novērošanas sistēmas tiek pārveidotas preventīvajos risinājumos.

 
   

Video analītika (video analytics) — aparatūru programmatūras nodrošināšana vai tehnoloģija, izmantojot datoru redzējumu metodes automatizētai datu vākšanu, pamatojoties uz tekošā video analīzi (video analīze). Video analīze balstās uz attēlu apstrādes algoritmiem un tēlu (objektu) atpazīšanu, tādējādi dodot iespēju analizēt video bez tiešas cilvēka klātbūtnes. Video analītika tiek izmantota video novērošanas intelektuālo sistēmu sastāvā (CCTV, video novērošanas kameras), kā arī uzņēmējdarbības pārvaldīšanā un video meklēšanā.

   

VIDEO ANALĪTIKAS FUNKCIJAS

Atkarībā no mērķa, video analītika var īstenot kā vienu, tā arī vairākas pamata funkcijas:

 

Objektu atpazīšana (object detection).

Parasti objektu atpazīšana video kameras darbības zonā notiek ar kustības video sensoru palīdzību. Galvenā atšķirība starp video analītiku un infrasarkano staru kustības sensoriem ir iespējā vienlaicīgi lokalizēt (izdalīt) un neatkarīgi pētīt vairākus objektus. Ja kustība nav pietiekams kritērijs, lai lokalizētu objektu kadrā, tad objekta atpazīšana var tikt īstenota, izmantojot šablonu palīdzību.

 
     
 
 
     
 

 

 
 

Objektu novērošana (object tracking).

Novērošanas algoritmi (pavadības) pirmkārt, dod iespēju saņemt objekta kustības privāto trajektoriju vienas kameras kadrā, otrkārt, vispārināto trajektoriju, kas pamatota uz vairāku kameru datiem. Novērošana ir nepieciešama, lai analizētu objekta uzvedību atkarībā no trajektorijas, piemēram, noteikt cilvēka kustību pret plūsmu vai kustību ar paaugstinātu ātrumu. Turklāt, novērošana ir nepieciešama, lai izvairītos no atkārotas video analītikas sistēmas nostrādāšanas uz vieniem un tiem pašiem objektiem. Profesionālās sistēmas darbojas pēc principa „viens satraucošs objekts – viens trauksmes signāls”, tādējādi sasniedzot operatora augstu efektivitāti.

 
     
 
 
     
     
 

Objektu kvalifikācija (object classification).

Atsevišķas video analītikas sistēmas kvalificē objektus, lai filtrētu operatīvos paziņojumus vai meklēšanas rezultātus. Piemēram, tipveida objekta klasifikators, izmantojot pazīmes formas un absolūtos lielumus, sadala objektus grupās: cilvēks, cilvēku grupa, transportlīdzeklis. Sarežģītākie video analītikas klasifikatori var noteikt personas dzimumu vai vecuma grupu.

 
     
 
 
     
     
 

Situācijas atklāšana (atpazīšana).

Video analītika ļauj ne tikai izdalīt objektus no video plūsmas, bet arī atpazīt bīstamas situācijas, pamatojoties uz konkrētā objekta uzvedības (rīcības) analīzi, ko nevar nodrošināt parasta uzraudzības sistēma. Tāpat situācijas video analītika automātiski var noteikt signāla līnijas šķērsošanu, cilvēka krišanu, aizliegtu transportlīdzekļu novietošanu un ugunsgrēka izcelšanos.

 
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

Perimetra apsardze.

Šobrīd perimetra apsardze ir galvenais profesionālās video analītikas pielikums. Atšķirībā no video analīzes sistēmām, ko izmanto sabiedriskās vietās, perimetra video analītika risina konkrētāku un vienkāršu uzdevumu – sākotnēji cilvēku atrašanu vai transportlīdzekļa noteikšanu apsargājamā zonā.

 
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

Apkārt staigāšanas detektors.

Balstās uz mūsdienu atklāšanas algoritmu un objektu izsekošanu. Algoritmi stabili darbojas pat objektu savstarpējās pārklāšanas apstākļos. Ir iespējami sekojošu parametru uzstādīšana:
- noteikumu zona (daudzstūra veidā);
- uzturēšanās laiks zonā (sekundēs).
Cilvēkam ieejot zonā, nostrādā laika skaitītājs. Cilvēkam atrodoties ilgāk par noteikto laiku zonā, formējās notikums «apkārt staigāšana».

Iespējas.

Apkārt staigāšanas detektoru var izmantot priekš automātiskās atpazīšanas sekojošās situācijās:
- cilvēks uzkavējas pirms kāpņutelpas vai kāpņutelpā;
- cilvēks uzstāda sprāgstvielas ierīci uz dzelzceļa sliedēm;
- cilvēks nodarbojas ar nesankcionētu foto vai video uzņemšanu;
- cilvēks veic uzrakstus (grafiti) uz sienām.

 
     
 
 
     
     
 
 
     
 
     
 

Tās nav pilnībā visas video analītiskas sistēmas iespējas.

     
 
 
     
 

Video analītika datorā, sākot no 300 eiro.
Video analītika videokamerā, sākot no 200 eiro.

 
 
     
 
ORGANIKA Banner Network
Counter CO.KZ

ORGANIKA Banner Network