© Vega Serviss.
Security systems.
All rights reserved.
Created by ORGanika.lv
2008.-2017.
 
     
 

PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMAS (PKS)

     
 
 
     


Kam paredzēta PKS

Piekļuves kontroles sistēma (PKS) ir paredzēta cilvēku ieejas un izejas automātiskai kontrolei no ēkas, iebraukšanai un izbraukšanai no teritorijas transportam.

Uzstādot (PKS) nodrošinās augstāku drošības līmeni uzņēmumā. Turklāt būs iespējams iegūt precīzu informāciju par darbinieku darba laika ievērošanu, elastīgu pieeja veidiem, uzskaitei un kontrolei darba laikam, ņemot vērā individuālo un jaukto darba grafiku, piekļuves ierobežojumi (PKS), diennakts laikā, nedēļas laikā, ņemot vērā brīvdienas. Ņemot vērā iespējamo (PKS) informāciju var veikt algas aprēķināšanu.

Kā darbojās kontroles un piekļuves sistēma

Katrs darbinieks vai apmeklētājs saņem identifikatoru (elektronisko atslēgu) - plastikāta karti vai atslēgu ar tajā ietverto individuālo kodu. "Elektroniskās atslēgas" tiek izdotas reģistrējot personas izmantojot šo sistēmu. Fotogrāfiju un informācija par "elektroniskās atslēgas" īpašnieku tiek ievadīta personālajā elektroniskajā kartiņā. Personālo elektronisko kartiņu un elektroniskās atslēgas kodu, kas vieno viens otru reģistrē speciāli organizētā datu bāzē.

Pie telpām kuras tiek kontrolētas uzstāda lasītāju, lasītājs nolasa no kartes kodu un informāciju par kartes lietotāja piekļuves tiesībām un nosūta šo informāciju sistēmas pārzinim.

Sistēmā katram kodam piešķirta informācija par kartes turētājā tiesībām. Pamatojoties uz salīdzinājumu no šīs informācijas un situācijas, kura karte tika iesniegta, sistēma pieņem lēmumu: kontrolieris atver vai bloķē durvis(slēdzenes, turniketus),nodod telpas apsardzē ,ieslēdz trauksmes signālu, utt.

Visi fakti kurus iesniedz kartes, saistībā ar tās darbībām (piekļuves, trauksmes utt.) fiksējās kontrolierī un saglabājās datorā. Informāciju par notikumiem var izmantot nākotnē, darba laika uzskaitē, darba disciplīnas citiem pārkāpumiem, utt.

Kā izmanto iekārtu sistēmas

Piekļuves kontroles sistēmas var būt dažādās konfigurācijās, sākot no vienkāršām, kas paredzētas vienām durvīm līdz ļoti sarežģītām, kas paredzētas, lai nodrošinātu piekļuves kontroles rūpnīcās, uzņēmumos, bankās, uc. Katrai piekļuves kontroles sistēmai, lai cik sarežģīta tā būtu, obligāti iekļauj sistēmā: kontrolleri, lasītāju (ierīces identifikācija) iekārtas un piekļuves ierobežojuma - pievadi (elektromagnētiskās slēdzenes, aizbīdņi, turniketi, utt ...).

Kontrolieri

Kontrolieris - tas ir galvenais elements piekļuves kontroles sistēmā. Tieši kontrolieris pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt piekļūt telpām.

Kad apmeklētājs vai darbinieks uzrāda identifikatora karti, nolasītais no kartes kods tiek salīdzināts ar kodu, kurš glabājās kontroliera atmiņā. Pamatojoties uz salīdzinošiem datiem sistēma atļauj vai aizliedz iekļūt apsargājamā teritorijā. Pēc vadības principa kontrolieri PKS dalās divās grupās: autonomie un tīkla.

Autonomie kontrolieri

Autonomie kontrolieri domāti darbam vienā vietā un neparedz iespēju apvienoties ar citiem analogiem kontrolieriem. Gadījumā kad nepieciešami kontrolēt tikai vienu ieeju un nav daudz lietotāju, kā arī turpmāk neparedz sistēmas paplašināšanos, tas ir optimāls risinājums.

Tīkla kontrolieri

Tīkla kontrolieri tiek izmantoti, lai izveidotu piekļuves kontroles sistēmas, jebkuras sarežģītības. Papildus vienkāršai atļaujai vai aizlieguma caurlaidei, jums ir ļoti daudz papildu funkcijas.

Identifikācijas ierīces

Šobrīd piekļuves kontroles sistēmā populāras ir bezkontaktu Proximity – kartes.

Vienu un to pašu karti var atvērt, piemēram, durvis, un tā kalpo kā "atslēga" uz vairākām durvīm. Pagaidu darbiniekiem un apmeklētājiem tiek izsniegtas pagaidu vai gadījuma rakstura "izlaist" -kartes ar ierobežotu derīguma termiņu.

Atslēga touch-memory ir mikroshēmu metāla korpusā, kuras atmiņā glabājās dotās atslēgas kods, kura tiek nolasīta kad ar atslēgu pieskārās kontaktu plāksnei.

Atslēga touch-memory ir mikroshēmu metāla korpusā, kuras atmiņā glabājās dotās atslēgas kods, kura tiek nolasīta kad ar atslēgu pieskārās kontaktu plāksnei.

Lasītājs un touch-memory (čips) visbiežāk tiek uzstādīti kontroles sistēmās māju un biroju ēku kombinācijā ar Audio - un video domofonu.

Izpildu ierīces

Kā izpildu ierīces, lai nodrošinātu caurlaides režīmu ierobežotā piekļuves kontroles sistēmā , var izmantot dažādas elektromehāniskās, elektromagnētiskās slēdzenes un aizbīdņus, turniketus un barjeras dažādu modifikāciju. Var arī uzstādīt foto-identifikācijas sistēmu (tā ir spēja izejai uz datora monitora ekrāna foto ID turētāju un salīdzinot to ar īpašnieku ID ar reālu attēlu, kas iegūta no kameras, uzstādītas pie lasītāja.

Durvju atslēgas, pielietojamas piekļuves kontroles sistēmā ir ar dažādu sarežģītības pakāpi: elektromagnētiskās atslēgas, elektromagnētiskie aizbīdņi utt.

Spēcīgie elektromagnētiskās seifa atslēgas, padodot spriegumu uz speciālo elektromotoru tiek nodrošināta aizbīdņu izvirzīšanās uz iekšu seifa durvīs.

Elektromagnētiskās atslēgas sastāv elektromagnēta, kuru stiprina durvju kārbā un metāla plāksnes montētas uz durvīm. Visas elektromagnētiskās atslēgas raksturojās pēc mehāniskās slodzes izturību, kura mērās kilogramos.

Elektromagnētiskās atslēgas priekšrocības pret elektromehāniskām ir neliela patērētā strāva un nav sprieguma impulsa kāpieni pie atvēršanas.

Negatīvā puse – lieli izmēri, slikts dizains un pilnīga atkarība no elektrobarošanas.

Praktiski vienmēr durvis ir jāaprīko ar durvju aizvērēju.

Vairāk informācijas >>

 
     
 
ORGANIKA Banner Network
Counter CO.KZ

ORGANIKA Banner Network